ແຈ້ງຂ່າວ:

ແຈ້ງຜົນການປະກວດຮອບສຸດທ້າຍ

ແຈ້ງຜົນການປະກວດຮອບສຸດທ້າຍ Lao ICT Award 2018 ທີມຊະນະເລີດ Lao ICT Award 2018 ໄດ້ແກ່ທີມ

  • ລາງວັນຊະນະເລີດ BCEL OneHeart
  • ລາງວັນຮອງອັນດັບ1 jobjibjib
  • ລາງວັນຮອງອັນດັບ2 Typr
  • ລາງວັນຊົມເຊີຍ Loca
ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ ກົມເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.
ບ້ານ ວັດນາກ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໂທລະສັບ / ແຟັກ: +856-21-316 563.