ແຈ້ງຂ່າວ:

ແຈ້ງຜົນການປະກວດຮອບສຸດທ້າຍ

ແຈ້ງຜົນການປະກວດຮອບສຸດທ້າຍ Lao ICT Award 2019 ທີມຊະນະເລີດ Lao ICT Award 2019 ໄດ້ແກ່ທີມ

ໝວດທົ່ວໄປ

  • ລາງວັນຊະນະເລີດ Goteddy
  • ລາງວັນຮອງອັນດັບ1 ລະບົບການຊຳລະຄາທຳນຽມທາງແບບທັນສະໃໝ (Road Tax)
  • ລາງວັນຮອງອັນດັບ2 Shopping-D Lao Online Supermarket
  • ລາງວັນຮອງອັນດັບ3 ແອບກົດໝາຍລາວ (laolaw)
  • ລາງວັນຮອງອັນດັບ4 ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳລາວ"ພາເຂົ້າລາວ"

ໝວດນັກສຶກສາ

  • ລາງວັນຊະນະເລີດ Lao Emergency Rescue Mobile Application
  • ລາງວັນຮອງອັນດັບ1 ShareWay
  • ລາງວັນຮອງອັນດັບ2 CarCare Delivery
ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ ກົມເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.
ບ້ານ ວັດນາກ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໂທລະສັບ / ແຟັກ: +856-21-316 563.